Đường dây nóng:
0967 901 717

Liên kết

Video

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Trực tuyến 71
Hôm nay 1193
Hôm qua 1193
Cao nhất (16.11.2013) 3996
Tổng cộng 1,156,423
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Cập nhật: 20.07.2016 09:45 - Lượt xem: 1,681
Phòng Tổ chức cán bộ
Cập nhật: 05.12.2012 08:37 - Lượt xem: 2,327
Phòng tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.
Phòng Tài chính kế toán
Cập nhật: 05.12.2012 08:38 - Lượt xem: 1,803
Phòng Kế hoạch tổng hợp
Cập nhật: 05.12.2012 08:38 - Lượt xem: 2,286
Phòng Chỉ đạo tuyến
Cập nhật: 05.12.2012 08:38 - Lượt xem: 1,585
Phòng Điều dưỡng
Cập nhật: 05.12.2012 08:39 - Lượt xem: 1,670
Phòng vật tư, thiết bị y tế
Cập nhật: 05.12.2012 08:39 - Lượt xem: 2,971
Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, oxy, trang thiết bị trong bệnh viện.
Phòng Hành chính quản trị
Cập nhật: 05.12.2012 08:40 - Lượt xem: 1,502
Phòng Công nghệ thông tin
Cập nhật: 05.12.2012 08:40 - Lượt xem: 1,362
1