Đường dây nóng:
0967 901 717

Liên kết

Video

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Trực tuyến 51
Hôm nay 173
Hôm qua 956
Cao nhất (06.08.2020) 9296
Tổng cộng 1,382,444
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Cập nhật: 20.07.2016 09:45 - Lượt xem: 2,040
Phòng Tổ chức cán bộ
Cập nhật: 05.12.2012 08:37 - Lượt xem: 2,677
Phòng tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.
Phòng Tài chính kế toán
Cập nhật: 05.12.2012 08:38 - Lượt xem: 2,102
Phòng Kế hoạch tổng hợp
Cập nhật: 05.12.2012 08:38 - Lượt xem: 2,658
Phòng Chỉ đạo tuyến
Cập nhật: 05.12.2012 08:38 - Lượt xem: 1,815
Phòng Điều dưỡng
Cập nhật: 05.12.2012 08:39 - Lượt xem: 1,897
Phòng vật tư, thiết bị y tế
Cập nhật: 05.12.2012 08:39 - Lượt xem: 3,266
Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, oxy, trang thiết bị trong bệnh viện.
Phòng Hành chính quản trị
Cập nhật: 05.12.2012 08:40 - Lượt xem: 1,673
Phòng Công nghệ thông tin
Cập nhật: 05.12.2012 08:40 - Lượt xem: 1,536
1