Đường dây nóng:
0967 901 717

Liên kết

Video

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Trực tuyến 29
Hôm nay 730
Hôm qua 735
Cao nhất (28.08.2022) 229954
Tổng cộng 2,730,946
Phòng vật tư, thiết bị y tế
Cập nhật: 05.12.2012 08:39 - Lượt xem: 4,530
 1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:
Tổng số CBNV : 10
Trong đó: Dược sĩ đại học : 01
Dược sĩ trung học: 02
Kỹ sư : 02
Cử nhân : 01
KTV : 02
Nhân viên phục vụ : 02
Trưởng phòng : D.S Võ Thị Thanh Thảo
Tel :061 3957294
0919809500
Mail : thanhthao1504@gmail.com
 1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :
Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, oxy, trang thiết bị trong bệnh viện.
 1. Căn cứ chức năng của bệnh viện lập dự trù , kế hoạch mua sắm , thay thế , sửa chữa , thanh lý tài sản , thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế , vật tư y tế tiêu hao, oxy theo kế hoạch được duyệt .
 2. Tổ chức đấu thầu mua sắm , sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản , thiết bị y tế theo qui định của Nhà nước .
 3. Tổ chức duy tu bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời .
 4. Lập hồ sơ lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng qui định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy . Đối với các trang thiết bị có giá trị lớn phải có người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện .
 5. Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị y tế . Khi kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy .
 6. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động theo danh mục qui định của Nhà nước.
 7. Định kỳ đánh giá , báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc .
 8. Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới về bảo quản , sử dụng , sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.
 1. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
- Vận hành Hệ thống Oxy khí nén trung tâm.
- Mua sắm vật tư y tế tiêu hao và các trang thiết bị y tế điều trị theo đúng các quy định của Luật đấu thầu.
- Sửa chữa bảo dưỡng các loại trang thiết bị.
- Quản lý và cấp phát kho vật tư Y tế tiêu hao, oxy.
- Tổ chức kiểm định trang thiết bị y tế.
- Theo dõi việc đánh giá và sử dụng liều xạ kế trong bệnh viện.
 1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
- Hoàn thiện quản lý Trang thiết bị và vật tư y tế, hóa chất (TTB &VT YT) bằng các phần mềm công nghệ thông tin.
- Quản lý, theo dõi vận hành các TTB &VT YT, HC bằng hệ thống mạng vi tính, Đẩy mạnh việc khai thác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin
- Đáp ứng vật tư y tế, hóa chất đồng bộ với thiết bị y tế mới.
- Nâng cao hợp tác phát triển kỹ thuật trong khối Vật tư - thiết bị y tế của các bệnh viện trong tỉnh và cả nước.
 1. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
- Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liền.
- Đạt thành tích trong phong trào thi đua yêu nước các năm 2008, 2009, 2010, 2011. Giấy khen do Giám đốc Sở Y tế ký.
 1. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG :


Các tin khác
1