Đường dây nóng:
0967 901 717

Liên kết

Video

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Trực tuyến 34
Hôm nay 1103
Hôm qua 1203
Cao nhất (01.11.2021) 11445
Tổng cộng 2,127,521
THỂ LỆ GỬI BÀI BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018 BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI
Cập nhật: 04.10.2018 11:10 - Lượt xem: 1,255

THỂ LỆ GỬI BÀI BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

 

I.Hình thức văn bản:

- Đề tài được đánh bằng tiếng Việt, font chữ Times New Roman (Unicode) cỡ chữ 12, khảng cách dòng 1.5.

- Mỗi bài dài tối đa 8 trang khổ giấy A4, kể cả bảng biểu, hình minh họa và tài liệu tham khảo.

- Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc của chữ viết tắt.

- Lề giấy: Trái: 2.5cm; Phải: 2cm;Trên:2cm; Dưới:1.5cm

II. Nội dung báo cáo:

Gồm các phần sau:

1.     Tên đề tài:

- Dùng chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14

- Tên đề tài phải ngắn gọn, rõ ràng, nêu được đặc điểm chính của đề tài.

2. Họ, tên của những người tham gia nghiên cứu:

- Tên các tác giả đặt ở ngay dưới tiêu đề báo cáo (không ghi chức danh) cạnh lề phải, chữ thường, nghiêng, đậm, cỡ chữ 12.

- Nơi làm việc của những người tham gia nghiên cứu đặt ở cuối trang 1, chữ thường, nghiêng, cỡ chữ 12.

3. Tóm tắt:

- Chữ thường, nghiêng, cỡ chữ 11

- Phải rõ ràng, cô đọng, không quá 200 từ và gồm các phần sau: Mở đầu và/hoặc mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, các kết quả chính và kết luận

- Từ và cụm từ khóa (không quá 6 từ/cụm từ)

4. Nội dung chính:

Chữ thường, thẳng, cỡ chữ 12, gồm các đề mục theo thứ tự sau:

- Đặt vấn đề trong đó bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu.

- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

- Kết quả nghiên cứu: Trình bày các kết quả trực tiếp rút ra từ nghiên cứu.

- Hình ảnh và biểu đồ: Phải đánh số thứ tự, phải có chú thích cần thiết và rõ ràng, không có quá nhiều bảng hay biểu đồ trong bài viết (tổng số bảng, biểu đồ và hình ảnh trong bài không vượt quá 10)

- Bàn luận (có thể viết chung với phần kết quả)

- Kết luận (và kiến nghị nếu có)

- Lưu ý trong phần nội dung chính: Không đánh số các đề mục, các đề mục chính dùng kiểu chữ in hoa, đậm, kích cỡ chữ 12. Các đề mục nhỏ dùng chữ thường, đậm, thẳng. Các đề mục nhỏ hơn dùng chữ thường, đậm, nghiêng. Hạn chế dùng các ký hiệu (-);(+); (*)… để đánh dấu đoạn văn.

5.Tài liệu tham khảo:

- Ghi theo thứ tự A,B,C, tên tác giả hoặc theo thứ tự xuất hiện trong phần nội dung bài viết

- Dùng chữ thường, cỡ chữ 10.

 

* Bài báo cáo xin gửi về địa chỉ mail: bvdn.nckh@gmail.com

                                      

–“—

Các tin khác