Đường dây nóng:
0967 901 717

Liên kết

Video

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Trực tuyến 73
Hôm nay 994
Hôm qua 778
Cao nhất (06.08.2020) 9296
Tổng cộng 1,578,249
Bảng Giá DV Theo TT 13/2019
Cập nhật: 25.11.2020 11:19 - Lượt xem: 1,371
Danh Mục Kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai theo TT 50
Cập nhật: 01.11.2019 04:12 - Lượt xem: 510
Danh mục kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai theo Thông tư 50/2014/TT-BHYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế ban hành.
Bao gồm các kỹ thuật sau : file đính kèm
Danh mục kỹ thuật trên đã được Sở Y tế Đồng Nai phê duyệt.
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thông báo để các Cán bộ, viên chức, nhân viên Y tế, người lao động Đồng Nai cũng như người dân tại Đồng Nai được biết để thực hiện
Mẫu Cam Kết Sử Dụng Thuốc gây nghiện
Cập nhật: 03.10.2019 04:36 - Lượt xem: 574
Mẫu Cam Kết Sử Dụng Thuốc gây nghiện Download
Danh mục thuốc 2017
Cập nhật: 19.11.2018 09:59 - Lượt xem: 2,314
Bảng Giá dịch vụ theo thông tư 15/2018/TT-BYT
Cập nhật: 06.11.2018 10:45 - Lượt xem: 10,655
Bảng giá dịch vụ Theo TT37/2016/TT-BYT
Cập nhật: 07.04.2017 11:39 - Lượt xem: 4,176
Danh Mục Kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai theo TT 43
Cập nhật: 03.12.2014 04:31 - Lượt xem: 3,732
Danh mục kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai theo Thông tư 43/2013/TT-BHYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế ban hành.
Bao gồm các kỹ thuật sau : file đính kèm
Danh mục kỹ thuật trên đã được Sở Y tế Đồng Nai phê duyệt.
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thông báo để các Cán bộ, viên chức, nhân viên Y tế, người lao động Đồng Nai cũng như người dân tại Đồng Nai được biết để thực hiện
Danh mục kỹ thuật
Cập nhật: 03.12.2014 03:23 - Lượt xem: 1,069
danh mục kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai theo Thông tư 43/2013/TT-BHYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế ban hành
Quy Trình Khám Chữa Bệnh Ngoại Trú
Cập nhật: 13.01.2014 11:30 - Lượt xem: 4,290
 Hướng dẫn bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú có BHYT và không BHYT
Thủ tục khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế
Cập nhật: 13.08.2013 08:27 - Lượt xem: 2,549
TỪ NGÀY 01/01/2015 THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

12