Đường dây nóng:
0967 901 717

Liên kết

Video

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Trực tuyến 26
Hôm nay 108
Hôm qua 956
Cao nhất (06.08.2020) 9296
Tổng cộng 1,382,379
Danh Mục Kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai theo TT 50
Cập nhật: 01.11.2019 04:12 - Lượt xem: 394
Danh mục kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai theo Thông tư 50/2014/TT-BHYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế ban hành.
Bao gồm các kỹ thuật sau : file đính kèm
Danh mục kỹ thuật trên đã được Sở Y tế Đồng Nai phê duyệt.
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thông báo để các Cán bộ, viên chức, nhân viên Y tế, người lao động Đồng Nai cũng như người dân tại Đồng Nai được biết để thực hiện
Mẫu Cam Kết Sử Dụng Thuốc gây nghiện
Cập nhật: 03.10.2019 04:36 - Lượt xem: 359
Mẫu Cam Kết Sử Dụng Thuốc gây nghiện Download
Danh mục thuốc 2017
Cập nhật: 19.11.2018 09:59 - Lượt xem: 1,629
Bảng Giá dịch vụ theo thông tư 15/2018/TT-BYT
Cập nhật: 06.11.2018 10:45 - Lượt xem: 6,771
Bảng giá dịch vụ Theo TT37/2016/TT-BYT
Cập nhật: 07.04.2017 11:39 - Lượt xem: 3,888
Danh Mục Kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai theo TT 43
Cập nhật: 03.12.2014 04:31 - Lượt xem: 3,299
Danh mục kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai theo Thông tư 43/2013/TT-BHYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế ban hành.
Bao gồm các kỹ thuật sau : file đính kèm
Danh mục kỹ thuật trên đã được Sở Y tế Đồng Nai phê duyệt.
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thông báo để các Cán bộ, viên chức, nhân viên Y tế, người lao động Đồng Nai cũng như người dân tại Đồng Nai được biết để thực hiện
Danh mục kỹ thuật
Cập nhật: 03.12.2014 03:23 - Lượt xem: 1,002
danh mục kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai theo Thông tư 43/2013/TT-BHYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế ban hành
Quy Trình Khám Chữa Bệnh Ngoại Trú
Cập nhật: 13.01.2014 11:30 - Lượt xem: 3,797
 Hướng dẫn bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú có BHYT và không BHYT
Thủ tục khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế
Cập nhật: 13.08.2013 08:27 - Lượt xem: 2,407
TỪ NGÀY 01/01/2015 THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Bảng giá dịch vụ Theo 79/2013/QĐ-UBND
Cập nhật: 05.05.2013 01:28 - Lượt xem: 806
12