Đường dây nóng:
0967 901 717

Liên kết

Video

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Trực tuyến 15
Hôm nay 388
Hôm qua 728
Cao nhất (28.08.2022) 229954
Tổng cộng 2,676,574
Lịch sử hình thành
Cập nhật: 05.12.2012 08:15 - Lượt xem: 50,101

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ

l.Tóm tắt các bước phát triển của đơn vị

1.7 Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Lịch sử hình thành và phát triến:

-                     Năm 1902 tại thị xã Biên Hòa một cơ sở y tế được xây cất chủ yếu để phục vụ cho nhân dân sống tại thị xã, được mang tên Bệnh viện Biên Hòa (nhà thương thí Biên Hòa).

-                     Năm 1946 bệnh viện được nâng cấp xây dựng qui mô 50 giường bệnh.

-                     Năm 1957 - 1972 Bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện Phạm Hữu Chí. Số giường bệnh được nâng lên 150 giường.

-                     Ngày 30/4/1975 Bệnh viện Phạm Hữu Chí được chính quyền Cách mạng tiếp quản, đổi tên thành Bệnh viện tỉnh Đồng Nai. số giường bệnh được nâng lên 380 giường.

-                     Năm 1984, để đáp ứng theo yêu cầu phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tiến hành cải tạo và xây dựng thêm.

-                     Năm 1992, Bệnh viện tỉnh Đồng Nai được đổi tên thành Bệnh viện Đồng Nai tại Quyết định số 443/QĐ-UBT ngày 25/4/1992 của UBND tỉnh Đồng Nai.

-                     Năm 1994, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được xếp hạng II trực thuộc Sở Y tế Đồng Nai tại Quyết định số 992/QĐ-UBT ngày 16/5/1994 của UBND tỉnh Đồng Nai.

-                     Năm 2010, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được xếp hạng I tại quyết định số 1112/QĐ-UBND ngay 10/05/2010.

Bệnh viện từng bước xây dựng và củng cố. Hiện nay số lượng cán bộ, viên chức gôm 1.016 người, trong đó có 206 bác sĩ, trang thiêt bị được bô sung, nhiều khoa phòng được mở rộng từ 500 giường phát triển đến 820 giường kế hoạch, thực kê 919 giường trên diện tích gần 2 ha trở thành Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh của tuyến tỉnh.

Ngày 18/12/2007, UBND tỉnh Đồng Nai đã duyệt Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đông Nai với quy mô 1400 giường, giai đoạn 1: 700 giường; giai đoạn 2: 700 giường, đã được khởi công xây dựng vào ngày 27/11/2008 tại địa phận phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, có diện tích khoảng 9 ha.

Các tin khác