Giọt hồng tình nguyện 12/2019
Cập nhật: 30.12.2019 03:34
Sự thành công của chương trình "Giọt hồng tình nguyện 12/2019" không chỉ dừng lại ở huy động được 180 đơn vị máu.
♻️Sự thành công là ĐOÀN KẾT, tập hợp được nhiều thành phần tham gia : Các chú Bộ đội, giáo viên, viên chức, thân nhân bệnh nhân, sinh viên, và cả những anh chị tham gia tổ chức chương trình......

Sự thành công của chương trình "Giọt hồng tình nguyện 12/2019" không chỉ dừng lại ở huy động được 180 đơn vị máu.
♻️Sự thành công là ĐOÀN KẾT, tập hợp được nhiều thành phần tham gia : Các chú Bộ đội, giáo viên, viên chức, thân nhân bệnh nhân, sinh viên, và cả những anh chị tham gia tổ chức chương trình......
Và hơn hết là sự tham gia của ban giám đốc, lãnh đạo các khoa phòng, các BÁC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG đang trực- họ là những người hiểu rất rõ giá trị của những giọt máu mang đến cho bệnh nhân💐💐