"Xanh - Sạch - Đẹp" tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai
Cập nhật: 23.09.2019 10:59
Hưởng ứng phong trào phát động xây dựng bệnh viện "Xanh-Sạch-Đẹp" của Bộ y tế, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tích cực triển khai hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao công tác quản lý chất thải y tế và xây dựng bệnh viện "Xanh-Sạch-Đẹp".

 

Hưởng ứng phong trào phát động xây dựng bệnh viện "Xanh-Sạch-Đẹp" của Bộ y tế, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tích cực triển khai hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao công tác quản lý chất thải y tế và xây dựng bệnh viện "Xanh-Sạch-Đẹp".

☘️ Cây xanh được bố trí từ hành lang của khoa, khu vực làm việc, bàn làm việc cho đến trước cửa phòng bệnh nhân nội trú. Nhiều cây xanh, chậu hoa đều do các bác sĩ, điều dưỡng tự mang đến đặt vào khu vực làm việc để hưởng ứng phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp" mà Bệnh viện phát động.

☘️ Phong trào đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng tham gia từ các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý đến cả người dân, tạo nên môi trường xanh cho bệnh viện làm cho không gian trở nên thân thiện, tươi mát để bệnh nhân cảm thấy thoái mái và dễ chịu hơn trong thời gian điều trị tại bệnh viện.