Khoa Hồi Sức Tích Cực - Chống Độc
Cập nhật: 11.12.2012 08:05
  1. CHỨC NĂNG:
- Điều trị bệnh nặng thuộc hệ nội
- Hổ trợ hồi sức cấp cứu cho tất cả các khoa khác
  1. BIÊN CHẾ:
20 giường
7 bác sĩ
24 điều dưỡng
4 hộ lý
  1. LÃNH ĐẠO KHOA:
Trưởng khoa: Bác sĩ Nguyễn Đức Thỉnh
Điều dưỡng trưởng: CN Nguyễn Thị Khoa
  1. KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG TIỆN MỚI :
Chạy thận nhân tạo cấp cứu
Lọc máu than hoạt + thuốc ức chế miễn dịch trong ngộ độc paraquat
Lọc máu liên tục ( CRRT)
Hệ thống monitor trung tâm
  1. HỢP TÁC QUỐC TẾ:
-    Hợp tác với JICA để luôn có ít nhất 1 tình nguyện viên người Nhật làm việc tại khoa
  1. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA.
 
 Hình 1: Bs trưởng khoa bên monitor trung tâm
 Hình 2: Tình nguyện viên Kushiyama Kayo và Kobayashi Shino
 Hình 3: Chạy thận nhân tạo
 Hinh 4: Lọc máu liên tục
 Hình 5: Một ca làm việc