TẬP HUẤN SỐC PHẢN VỆ
Cập nhật: 21.05.2018 09:31
Chiều ngày 11 & 18 /5/2018, Bệnh viện tổ chức tập huấn cho bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên về sốc phản vệ theo thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017. Xin bấm vào đây để tải file: "SỐC PHẢN VỆ Update 5-2018.pdf"