CME: Chuẩn hóa quy trình cai máy thở và rút ống
Cập nhật: 13.04.2018 09:29
Nhằm cập nhật, bổ sung các kến thức cơ bản trong thông khí nhân tạo, cai thở máy, chuyển hóa năng lượng.
Ngày 07/4/2018 tại giảng đường 343- Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức Chương trình Đào tạo y khoa liên tục.
Chuyên đề:"Chuẩn hóa quy trình cai máy thở và rút ống"
Bấm vào đây đề tải file: Tài liệu tập huấn Đồng Nai 70402018.pdf