BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023
Cập nhật: 30.12.2022 03:42
Sáng ngày 30/12/2022 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tổ chức thành công  Đại hội cán bộ công nhân viên chức, người lao động Bệnh viện năm 2023. 

Sáng ngày 30/12/2022 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tổ chức thành công  Đại hội cán bộ công nhân viên chức, người lao động Bệnh viện năm 2023. Đây là hội nghị thường kỳ được diễn ra hàng năm, là hình thức dân chủ trực tiếp để cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

 

Tại Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động bệnh viện, hoạt động Công đoàn cơ sở, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, kết quả hoạt động tài chính năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023, thông qua dự thảo Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2023…

Giám đốc Bệnh viện đã tiếp thu kiến nghị của cán bộ, viên chức, người lao động, giải trình ý kiến đóng góp về dự thảo Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2023 và cùng toàn thể đại biểu tham dự thảo luận các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động, các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác trong năm tiếp theo.

Sau phiên thảo luận, Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn bệnh viện. Các đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị trên tinh thần thống nhất cao.