Bảng chào giá linh kiện, phụ tùng thay thế để sửa chữa cho Hệ thống chụp cắt lớp CT Scanner 32 lát cắt của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Cập nhật: 19.10.2022 04:52
Bảng chào giá linh kiện, phụ tùng thay thế để sửa chữa cho Hệ thống chụp cắt lớp CT Scanner 32 lát cắt của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Bảng chào giá linh kiện, phụ tùng thay thế để sửa chữa cho Hệ thống chụp cắt lớp CT Scanner 32 lát cắt của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Download