CẬP NHẬT PHẢN VỆ & SỐC PHẢN VỆ
Cập nhật: 28.09.2016 08:20
Phản ứng phản vệ là tình trạng tái tiếp xúc với một dị nguyên thông qua đáp ứng trung gian IgE - Giả phản vệ (Anaphylactoid) là phản ứng dị ứng tiếp xúc với một dị nguyên ngay lần đầu không thông qua đáp ứng trung gian IgE