CẬP NHẬT CẤP CỨU NGƯNG TIM - NGƯNG THỞ
Cập nhật: 28.09.2016 08:13
Đột tử do tim (Sudden cardiac death): tình trạng chết do tim mà không biết trước được trong vòng 1giờ từ lúc khởi bệnh ở những bệnh nhân có biết hay không biết bệnh tim từ trước