Quy Trình Khám Chữa Bệnh Ngoại Trú
Cập nhật: 13.01.2014 11:30
 Hướng dẫn bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú có BHYT và không BHYT
download