Đường dây nóng:
0967 901 717

Liên kết

Video

Thông báo lịch xét tuyển viên chức 2022

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xin thông báo đến các ứng viên dự xét tuyển viên chức về thời gian, địa điểm, nội dung xét tuyển viên chức năm 2022 như sau:

1. THỜI GIAN

- Buổi sáng lúc 7 giờ 30

- Buổi chiều lúc 13 giờ 30